Normeringen & certificeringen

Regels voor veilig werken met klimmateriaal

Wanneer je op hoogte werkt, zijn er inherente risico’s verbonden aan deze activiteiten. Het is dan ook vanzelfsprekend dat er strikte wetten en normen bestaan waaraan klimmateriaal moet voldoen. Wij nemen grote zorg om ervoor te zorgen dat ons assortiment aan al die regels voldoen. Wij verkopen alleen veilige producten die gefabriceerd zijn volgens de eisen. Hieronder vind je een overzicht van alle geldende wet- en regelgeving, zowel op nationaal als internationaal niveau.

Normcommissies en instanties

NEN (NEderlandse Norm)

NEN, ofwel het Nederlands Normalisatie-instituut, is een organisatie die zich toelegt op het ontwikkelen en beheren van nationale normen in Nederland. Het is een onafhankelijke non-profitorganisatie die in 1916 is opgericht en haar hoofdkantoor heeft in Delft.

De primaire rol van NEN is het faciliteren van normalisatieprocessen in Nederland door het opstellen van normen in samenwerking met belanghebbenden uit de industrie, overheid en de academische wereld. Deze normen kunnen betrekking hebben op een breed scala aan onderwerpen, waaronder technologie, veiligheid, gezondheid, milieu, en meer.

NEN-normen fungeren als referentiepunten voor bedrijven en organisaties, waardoor ze uniforme methoden en specificaties kunnen volgen. Het gebruik van normen kan bijdragen aan efficiëntie, kwaliteitsverbetering en veiligheid binnen verschillende sectoren.

NEN is ook actief op internationaal niveau, waarbij het samenwerkt met andere normalisatieorganisaties en bijdraagt aan de ontwikkeling van internationale normen. Het doel is om een wereldwijd geharmoniseerd stelsel van normen te bevorderen, waardoor handel en samenwerking over de grenzen heen worden vergemakkelijkt.

Over het algemeen draagt NEN bij aan het bevorderen van innovatie, duurzaamheid en veiligheid in verschillende sectoren door middel van normontwikkeling en -beheer. De organisatie fungeert als een belangrijke schakel tussen verschillende belanghebbenden die betrokken zijn bij het vaststellen van normen in Nederland.

A-blad

Bedrijven actief in de bouw- en infrasector dienen te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Naast deze juridische kaders zijn er aanvullende voorschriften, zoals Arbocatalogi en A-bladen, waarmee bedrijven rekening moeten houden. De Inspectie SZW voert controles uit om te waarborgen dat de wetgeving wordt nageleefd, met een specifieke focus op werkgevers. Werkgevers dragen primair de verantwoordelijkheid voor de naleving van de wetten binnen hun bedrijf of organisatie. Werknemers hebben eveneens wettelijke verantwoordelijkheden, en indien nodig kan ook tegen hen worden opgetreden.

Normen rolsteigers en kamersteigers

EN 1004-1

De hedendaagse norm voor steigers is de EN 1004. Steigers van diverse merken voldoen uiteraard aan deze norm en zijn uitgerust met de vereiste sterkte- en stabiliteitsberekeningen.

EN 1004-2

De EN 1004-2-norm specificeert de vereisten waaraan de handleiding voor de montage en het gebruik van steigers moet voldoen. De gedetailleerde handleidingen voor de montage en het gebruik van steigers van verschillende merken zijn opgesteld in overeenstemming met de EN 1004-2.

EN 1004-3

EN 1004 Klasse III is de voornaamste standaard voor rolsteigers. Binnen deze norm worden de materialen, afmetingen, belastingen, veiligheidsvoorschriften en prestatiecriteria gedetailleerd beschreven.

EN 1298

Voor kamer- en rolsteigers is het noodzakelijk om een duidelijke gebruikershandleiding te hebben. Deze handleiding dient onder andere informatie te bevatten over de maximale opbouwhoogte, toelaatbare belasting, instructies voor het opbouwen en afbreken, het veilig hanteren van de steiger, en procedures voor inspectie.

A-blad Rolsteigers

Het A-blad Rolsteigers voorziet in aanbevelingen om het werken met rolsteigers zo veilig mogelijk te maken. Dit informatieve document biedt richtlijnen met betrekking tot de werkvoorbereiding, opbouw, gebruiksfase, demontage, opslag en onderhoud van rolsteigers. Uitgegeven door Volandis (voorheen Arbouw), biedt het A-blad Rolsteigers waardevolle informatie om de veiligheidsnormen te waarborgen bij het gebruik van rolsteigers in verschillende fasen van hun levenscyclus.

Lees het A-blad

Normen ladders en trappen

Warenwet

In Nederland gelden strenge voorschriften voor de veiligheid van ladders, vouwladders en trappen. Zowel de Warenwet, Besluit Draagbaar Klimmaterieel als algemene bepalingen vereisen dat deze klimhulpmiddelen aan specifieke normen voldoen. Deze nationale wetgeving biedt zelfs een hoger veiligheidsniveau dan de Europese EN131-standaard.

EN 131

De Europese norm EN 131 reguleert ladders, trappen en vouwladders, maar in Nederland wordt vastgesteld dat deze norm op zichzelf niet het vereiste veiligheidsniveau biedt. In plaats daarvan zijn de Nederlandse voorschriften van de Warenwet van kracht om een adequaat veiligheidsniveau te waarborgen. Hoewel EN 131 internationaal erkend is, schrijft de Nederlandse wetgeving voor dat de veiligheidsnormen, met name die van de Arbowet, hoger moeten zijn. Daarom is EN 131 niet verplicht in Nederland en worden veiligheidseisen vastgesteld volgens de nationale regelgeving. Dat betekent dat alle ladders en trappen die aan de Warenwet voldoen dat ook automatisch doen aan EN 131.

NEN 2484

De Nederlandse norm NEN 2484 specificeert de vereisten waaraan trappen en ladders voor professioneel gebruik moeten voldoen volgens de Arbowet. Deze norm legt gedetailleerd vast welke criteria van toepassing zijn op ladders en trappen die in professionele omgevingen worden gebruikt.

EN 14183

Deze Europese norm definieert de criteria voor opstapkrukken, traptreden en opstapjes. Hierbij worden aspecten zoals ontwerpkenmerken, afmetingen, materialen, prestatie-eisen, testmethoden en de bevestiging van geschiktheid voor gebruik gespecificeerd.

EN 14975

Deze Europese norm legt termen en definities vast, evenals productvereisten en testmethoden voor de constructie en prestaties van zoldertrappen.

A-blad Ladders en trappen

Het A-blad Ladders en Trappen biedt richtlijnen om het werken op hoogte met draagbare ladders en trappen zo veilig mogelijk te maken. Deze aanbevelingen, uitgegeven door Volandis (voorheen Arbouw), verstrekken waardevolle informatie om de veiligheidsstandaarden te waarborgen bij het gebruik van draagbare ladders en trappen.

Lees het A-blad